Synopsis

The third season of Shokugeki no Souma.

Watch latest episode

Moon Festival

(Episode 3 Season 3)